ڔ :
 

CALLCENTER:

+359 889 69 17 39

reklama@svetu.com


+359 878 180 103
paola@svetu.com

> ڔ

 

,

ڔ .

 

:

- /- /

-

- PR .

 

ړ 50 000 . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

 

 

>

 

1 - 70.00 . / ( ) (72890)

2 - 60.00 . / ( ) (300250)

3 - 50.00 . / ( ) (300250)

4 - 45.00 . / ( ) (300250)

5 - 30.00 . / ( ) (72890)

 

 

- 10-25%

 

 

>

 

. (/) www.design.svetu.com.

 

50% . , , . 50% . , .

 

3 . 2 10%.

 

. , .

 

 
 

       

   

2007

   
 
 
 

РЕКЛАМА

 
 
 
 
 

ЗА НАС | ЕКИП | РАБОТА | КОНТАКТ | РЕКЛАМА | ПОДКРЕПА | ФОРУМ | УСЛОВИЯ

© 2004–2007 • www.imm.svetu.com • „СветЪ“ ООД • Всички права запазени! Цитирането на медия „СветЪ“ е задължително!

Страницата е създадена от студио СветЪ Дизайн